Ja, kabareciarz. Marian Hemar. Od Lwowa do Londynu

Wydawnictwo: MUZA S.A.

Warszawa 2005

Marian Hemar (1901-1972), autor wierszy, piosenek, skeczy i sztuk dramatycznych, także reżyser, dyrektor teatru. Urodzony we Lwowie, mieszkał w przedwojennej Warszawie. W latach 1940-41 był żołnierzem Karpackiej Brygady w Palestynie i w Egipcie. Po wojnie nie wrócił do Polski. Przez 16 lat dla Radia Wolna Europa przygotowywał cotygodniowe kabarety. Do wybuchu wojny napisał około 1200 piosenek, poza krajem powstało drugie tyle.

Książka jest kronikarskim zapisem lat tłustych i chudych, dobrych i złych, szczęśliwych i uchodźczych Mariana Hemara, poety, artysty słowa i teatru, kompozytora, wielkiego mistrza polskiego kabaretu, klasyka rozrywki. „Zmarł 11 lutego 1972 roku. Może teraz przypomni się państwu refrenem piosenki, żartem, rymem, błyskotliwym sformułowaniem. Na taki powrót zasłużył”. – Ryszard Marek Groński.

Promocja książki "Ja, kabareciarz. Marian Hemar. Od Lwowa do Londynu

Od lewej: Stefania Grodzieńska, Emilian Kamiński, Anna Mieszkowska